Alles over

Corona

Zeilen en corona

Zeilen ten tijde van corona

De wereldwijde corona-crisis treft veel mensen hard. De lockdowns die de meeste overheden in de wereld nodig acht, hebben helaas als neveneffect dat gezondheid van de burgers zowel fysiek als psychisch achteruit gaat. Hoewel een enkeling misschien baat heeft bij de toegenomen rust en het gebrek aan prikkels, is vooral voor onze jeugd de schade niet te overzien. De inperking van bewegingsvrijheid en sociale contacten is vooral voor hen een inbreuk op hun ontwikkeling.

Als u dit leest midden in de somberte van een lockdown met weinig vooruitzicht op een snelle versoepeling van de maatregelen, lijkt zeilen in de frisse buitenlucht met zijn allen op een groot zeilschip iets uit het verleden of misschien een utopie. Het contrast kan bijna niet groter! Het vrijheidsgevoel op het water, de activiteit samen, het schip dat door de wind in beweging wordt gezet op zoek naar nieuwe havens.

zeilen en corona

De zomer van 2020

Toch heeft de zomer van 2020 bewezen dat het mogelijk is: zeilen in tijden van corona. Vanaf half juni tot begin oktober heeft de Vliegende Hollander verschillende zeilreizen gemaakt, met verschillende groepen. Groepen die op een verantwoorde manier zochten naar wat wel mogelijk was binnen de regels die de overheid oplegde, omdat ze inzagen hoe belangrijk het was na de lock-down van de eerste golf iets te bieden aan de jongeren, of om gewoon even te genieten van hoe het leven hoort te zijn. Jeugdgroepen, een school, maar ook een mannenkoor met velen in de zogenaamde risicogroep hebben veilig kunnen genieten van elkaar, de vrijheid en de natuur op het IJsselmeer en de Waddenzee.

Ik ben ervan overtuigd dat dit jaar ook mogelijk is. Niet alleen vanwege het vaccin, want dat moet zichzelf nog bewijzen, maar vooral vanwege de relatie tussen de verspreiding van het virus en de weersomstandigheden/ons klimaat. Ik leg dat hieronder uit met verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

Het seizoen effect van COVID-19

Wetenschappers hebben vast gesteld dat covid-19 net als verkoudheid en influenza een seizoen cyclus doormaakt, waarbij het hoogtepunt van de epidemie in de wintermaanden ligt https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32196426/.  In 2020 hebben we gezien dat de besmettingen vanaf begin april gestaag gingen afnemen en er vanaf begin mei nauwelijks nog nieuwe corona-patiënten in de ziekenhuizen werden opgenomen. Dat het zolang duurde voor dat er versoepelingen van de maatregelen werden ingesteld kwam waarschijnlijk omdat de schrik er goed in zat. Achteraf gezien had dat veel eerder gekund. Tijdens de zomermaanden was corona zo goed als verdwenen in onze gebieden om vanaf eind september weer aan een comeback te beginnen.

Wat zijn nu de factoren die de verspreiding van covid-19 in de zomer tegengaan?

Zonlicht

Er zijn studies (klik op icoon voor meer info) gedaan naar het effect van zonlicht op het corona virus. Het bleek dat covid-19 niet kon overleven als het werd blootgesteld aan uv-straling. Het Amerikaanse CDC gaf daarna snel het advies aan de Amerikaanse bevolking om juist veel naar buiten te gaan (zie afbeelding hierboven). Over het algemeen wordt de kans op besmetting buiten zeer klein geacht.

Luchtvochtigheid

Aerosolen (zwevende virusdeeltjes) blijven in droge lucht lang rond zweven in een ruimte. Bij een hogere luchtvochtigheid vallen ze op de grond en worden dan niet meer ingeademd. Warme lucht kan veel meer vocht bevatten als koude lucht. Als in de winter de lucht van buiten binnen opgewarmd wordt, kunnen er binnenshuis ideale condities ontstaan voor het virus. Klik op het icoon hierboven voor een artikel over dit onderwerp.

Ventilatie

Goede ventilatie, waarbij de lucht in een ruimte wordt ververst zorgt er net als hoge luchtvochtigheid voor dat eventuele zwevende virusdeeltjes worden afgevoerd. In de winter worden de ramen meestal dicht gelaten en nemen veel ventilatiesystemen minder koude lucht van buiten om op energiekosten te besparen. Hierdoor kunnen de aerosolen in een ruimte toenemen en kan besmetting plaatsvinden. Klik op het icoon hierboven om een van de vele wetenschappelijke publiecaties hierover in te zien.

Conclusie

Om een lang verhaal kort te maken: als de winter voorbij is moeten we snel profiteren van de omstandigheden en zoveel mogelijk proberen in te halen wat we te kort zijn gekomen. We weten niet wat de volgende winter weer brengt. Dus organiseer alvast uw uitje, vakantie of weekendje weg. Probeer er alles aan te doen jongeren iets te bieden waarbij ze weer samen kunnen zijn en actief. Laat de voorpret vast beginnen en stel iets in het vooruitzicht om je op te verheugen.

Wat is dan een betere keuze dan zeilen? Zeilen betekent vooral: veel buiten zijn dus veel zonlicht, veel luchtvochtigheid op het water en natuurlijk veel wind! Zeilen ten tijde van corona: een veilige keus en een goed medicijn tegen de somberte van de lockdown! En eindelijk weer iets samen ondernemen.. Maar begin op tijd met organiseren. Grote groepen krijg je last minute niet meer zo makkelijk bij elkaar.

Als u binnenkort een zeilreis op de Vliegende Hollander boekt, kunt u ten alle tijden gratis omboeken of annuleren als de reis toch niet door kan gaan vanwege overheidsmaatregelen in verband met de corona epidemie.

Op de Vliegende Hollander houden we ons aan de maatregelen die de overheid heeft ingesteld. Klik hieronder voor ons corona-protocol zoals dat in de zomer van 2020 gold. Hoe de situatie precies zal zijn in dit jaar is niet met zekerheid te zeggen, maar we kunnen er vanuit gaan dat het na de vaccinaties in ieder geval niet ongunstiger zal zijn.

Hou vol!

Blijf gezond!

schipper

Schipper Frank van der Schee heeft een achtergrond in de zorg en een bachelor in de psychologie. Daarnaast kan hij beschikken over een jarenlange ervaring met het zeilen met verschillende groepen. Hij is natuurlijk eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de gasten en zet zich graag in om de reis perfect af te stemmen op zijn gasten.