Alles over

Teambuilding: een nieuwe, natuurlijke ambiance

Niet alle vormen van samen werken hebben baat bij teambuilding. Je kunt ook gewoon collega’s zijn en een leuk team-uitje organiseren. Maar soms is er sprake van een gemeenschappelijk doel, wat alleen haalbaar is door als een team samen te werken. Dan kan het nuttig zijn teambuilding in te zetten.

Teambuilding aan boord van een groot zeilschip biedt hiervoor een ideale omgeving, waarbij direct een gezamenlijke activiteit voorhanden is: het zeilen. De Vliegende Hollander is zo ingericht dat er echt samengewerkt moet worden om de zeilen te zetten, te bergen of een overstagmanoeuvre uit te voeren. 
Hieronder  leggen we uit hoe, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt (volgens sociaal-psycholoog Bruce Tuckman) Teambuilding aan boord van de Vliegende Hollander kan worden ingezet.

teambuilding

De team fases van Tuckman

forming

De teamleden leren elkaar kennen en zoeken hun plek in de groep. Het gemeenschappelijke doel is nog niet voor iedereen duidelijk en er wordt gezocht naar vertrouwen en de meeste teamleden zijn afwachtend. In deze fase kan teambuilding nuttig zijn. Aan boord van een zeilschip is er veel gelegenheid elkaar goed te leren kennen in een totaal andere omgeving waarbij er ook een een leuke gezamenlijke activiteit met een gemeenschappelijk doel voorhanden is.

storming

In deze tweede teamfase kenmerkt zich door het ontstaan van wrijving en conflicten. Dit is een belangrijke fase waar veel teams nooit aan toe komen, maar die nodig is voor het groeiproces. Rollen en taakverdelingen worden zo duidelijk en er moet gewerkt worden aan een sfeer waarin kritiek op een goede manier mag worden uitgesproken. Hierin is de rol van de teamleider of coach essentieel en kan er met teambuilding aan boord veel bereikt worden. Een paar dagen zeilen betekent intensief met elkaar omgaan op een kleine ruimte waardoor irritaties of meningsverschillen sneller naar boven komen.

norming

In deze derde fase van het ontstaan van een team worden de regels gevormd over hoe er samengewerkt gaat worden. De rollen en taakverdelingen worden duidelijk. Belangrijke fase waarin een zorgvuldige afstemming op elkaar bereikt moet worden. Teambuilding aan boord van de Vliegende Hollander kan hierin ondersteunen door middel van activiteiten en metaforen. Zo kan de juiste koers worden uitgezet.

performing

De prestatiefase. Het team is op elkaar ingespeeld en kan doen waarvoor het is opgericht: zonder veel begeleiding moeilijke taken uitvoeren. In deze fase kan het belangrijk zijn van tijd tot tijd het doel en alle afspraken kort te herhalen. Juist bij bestaande teams kan een teambuilding de effectiviteit verhogen. Het team is al ingespeeld en een opfriscursus of fine-tuning van de te behalen doelen kan dan veel opleveren. Daarnaast is het altijd stimulerend elkaar weer eens in een andere context en van een andere kant te zien.

Vanbinnen is het schip ruim en luxe ingericht. Hierdoor is het dagverblijf goed te gebruiken als vergaderruimte en aan boord bevindt zich voldoende  gelegenheid op het schip te overnachten bij een meerdaagse teambuildingscursus.

U kunt aan boord komen met uw eigen programma en teamleider/trainer. In goed overleg passen wij de inzet van het team en de bestemming van de reis aan uw wensen/doelen aan. 

U kunt ook bij ons informeren naar de mogelijkheden die wij bieden voor een volledig door ons verzorgde teambuilding.

schipper

Schipper Frank van der Schee heeft een achtergrond in de zorg en een bachelor in de psychologie. Daarnaast kan hij beschikken over een jarenlange ervaring met het zeilen met verschillende groepen. Hij is natuurlijk eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de gasten, maar zet zich ook graag in voor de teambuilding en probeert het zeilen daar op af te stemmen.

Ben jij werkzaam als teamleider of trainer en ben je op zoek naar een perfecte locatie/activiteit voor teambuilding?
Neem dan vrijblijvend contact op met Frank van der Schee.

Zoek je een kleiner of een groter schip klik hier